Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 314

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 24 Tháng 01 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
30-12-2016 Quyết định  số  57/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 07
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
15-12-2016 Quyết định  số  3808/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xem 25
15-12-2016 Hướng dẫn  số  292/KH-UBND Thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
Xem 06
26-12-2016 Kế hoạch  số  299/KH-UBND Triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 08
04-01-2017 Kế hoạch  số  02/KH-UBND Phòng ngừa, xử lý hành vi kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử “Game bắn cá” trái pháp luật trên địa bàn Tiền Giang
Xem 11
16-01-2017 Kế hoạch  số  06/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 07
29-12-2016 Công văn  số  6041/UBND-NC Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Xem 03
Tổng cộng 7 văn bản