Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 296

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 05 Tháng 08 Năm 2016
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
30-06-2016 Quyết định  số  35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 03
30-06-2016 Quyết định  số  36/2016/QĐ-UBND Quy định định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 15
21-07-2016 Quyết định  số  38/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xem 18
HUYỆN CÁI BÈ
22-07-2016 Nghị quyết  số  02/2016/NQ-HĐND Về việc bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện Cái Bè
Xem 19
22-07-2016 Nghị quyết  số  04/2016/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
Xem 21
HUYỆN TÂN PHƯỚC
20-07-2016 Nghị quyết  số  01/2016/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 201
Xem 26
20-07-2016 Nghị quyết  số  02/2016/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, bổ sung công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
Xem 30
Tổng cộng 7 văn bản


  Đang online: 4
  Hôm nay: 110
  Tất cả: 57833