Số: {{ActiveItem.Title}} {{ActiveItem.dataTimeShow}}
Mục lục
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
{{item.ListOrganizationName}}
{{item.PublicDate}} {{item.Sumary}}
(Đăng từ Công báo số {{item.AdditionalTxt}} đến số {{ActiveItem.Title}})
{{item.StartPage}}
Loại tài liệu không hộ trợ xem trên giao diện web, vui lòng tài về xem trên thiết bị.
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
{{item.LegalPublishDateTxt}} {{item.LegalApplyDateTxt}}

Trang {{legalDocumentPaging.currentPage}} / {{Math.ceil(legalDocumentPaging.total/legalDocumentPaging.numPerPage)}}