Tra cứu công báo Tra cứu công báo

← Trở về
CHI TIẾT
Số, ký hiệu: 222/KH-UBND
Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục - Y tế
Trích yếu: Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế Tiền Giang đến năm 2020
Số công báo: 330
Ngày ban hành: 18-08-2017
Người ký: Trần Thanh Đức
Files:
Văn bản có liên quan:
Ban hành Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Bãi bỏ Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế Tiền Giang đến năm 2020
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
Thành lập Đoàn giám sát “Về tình trạng án tồn đọng kéo dài, án khó thi hành trong công tác thi hành án dân sự, nguyên nhân và giải pháp”
Thành lập Đoàn giám sát “Về việc quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Cái Bè”
Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2017
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017