Tra cứu công báo Tra cứu công báo

← Trở về
CHI TIẾT
Số, ký hiệu: 131/KH-UBND
Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản: Ngân sách
Trích yếu: Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 21/2/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Số công báo: 323
Ngày ban hành: 18-05-2017
Người ký: Trần Thanh Đức
Files:
Văn bản có liên quan: