Tra cứu công báo Tra cứu công báo

← Trở về
CHI TIẾT
Số, ký hiệu: 07/CT-UBND
Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục - Y tế
Trích yếu: Về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
Số công báo: 323
Ngày ban hành: 12-06-2017
Người ký: Trần Thanh Đức
Files:
Văn bản có liên quan: