Tra cứu công báo Tra cứu công báo

← Trở về
CHI TIẾT
Số, ký hiệu: 1824/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục - Y tế
Trích yếu: Ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2020
Số công báo: 323
Ngày ban hành: 06-06-2017
Người ký: Trần Thanh Đức
Files:
Văn bản có liên quan: