Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 324

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 30 Tháng 06 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
26-06-2017 Quyết định  số  17/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 46
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
14-06-2017 Kế hoạch  số  176/KH-UBND Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025
Xem 15
19-06-2017 Hướng dẫn  số  180/KH-UBND Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 04
Tổng cộng 3 văn bản