Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

BAN BIÊN TẬP CÔNG BÁO TỈNH TIỀN GIANG

Trưởng ban

PHẠM VĂN TRỌNG

Phó Trưởng ban

NGUYỄN HỮU ĐỨC

Thành viên

VÕ ĐẠT DANH - NGUYỄN HOÀNG LÂM

DIỆP QUANG VINH - NGUYỄN THỤY HUYỀN TRÂN

 

Địa chỉ: số 23 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3972622  -    Fax:  073.3873680

Email: vp-ubnd@tiengiang.gov.vn